Monday, July 18, 2011

என் உயிர் தோழன்

நீ தனியாக இருந்தால்,
நான் உன் நிழல் போல் இருக்க வேண்டும்.
நீ அழ விரும்பினால்,
நான் உன் தோள் ஆக வேண்டும்.
நீ மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்றால்,
நான் உன் சிரிப்பு ஆக வேண்டும்
ஆனால் உனக்கு ஒரு நண்பன் என்றால்,
எப்போதும் நான் மட்டும் இருக்க வேண்டும்.

1 comment: